پرش به


گزارش این پست به مدیریت

گزارش: باگ امنیتی : عدم فیلتر کردن داده ها


  • لطفا توجه داشته باشید که مدیریت از لینک مورد نظر شما با خبر می شود.
    از این فرم برای ارتباط سریع با مدیریت در زمانی که نکته انحرافی طبق قوانین سایت است می بینید استفاده نمایید.

یا لغو